skip to Main Content
010-330 85 00 info@bjorka-assistans.se Tidvis ActiWay OneLab

Björka Assistans har ett kraftfullt ”varför”, dvs anledningen till varför vi gör det vi gör.

Tackar Björka assistans för denna resa man får möjlighet att medverka i

Anslaget till värdegrundsarbetet var

”Hur kan vi skapa en verksamhet som hjälper människor leva det liv de vill leva och som gör skillnad?”

Mycket handlar om värderingar men också att koppla sina egna värderingar och sitt eget ”varför” till organisationens. Att kunna leva sina värderingar innebär att det jag säger och det jag gör hänger ihop.

Inledningsvis innebär det att öka medvetenheten, skapa fördelaktiga förhållningssätt och tillsammans välja hur vi vill se på oss själva, varandra och omvärlden. På detta sätt ökar vi både vår begriplighet och vår hanterbarhet i vardagen.

Att arbeta fram det som är viktigt

Att effektivt arbeta med värderingar och syfte bygger på delaktighet för att skapa engagemang.

Därför bjöds alla medarbetare, kunder och anhöriga in att vara delaktiga i processen att arbeta fram vår värdegrund.

Titta gärna på filmen ovan som beskriver vårt värdegrundsarbete.

Totalt gjorde vi sex kreativa workshopar för att inkludera alla i processen. Därefter hade vi två heldagar med alla samordnare där vi tillsammans fångade kärnan i allt det material som arbetats fram i workshoparna. Workshoparna blev mycket uppskattade!

Vårt fortlöpande arbete

Att leva syftesdrivet, dvs att mitt egna ”varför” passar in i organisationens ”varför”, leder till en stark känsla av meningsfullhet. Sammantaget handlar det om att kunna ta med hela sig själv till jobb och skapa en känsla av sammanhang.

Vår vision är vår ledstjärna och värderingarna vårt sätt att arbeta, i allt vi gör – och det omsluter alla i Björka – assistansberättigad, vd, assistent, samordnare, löneadministratör, verksamhetschef, anhörig och andra som är nära Björka. I det dagliga handlar det om att hela tiden fundera över hur vi kan förstärka det som är Björka. Och hur vi kan komma till rätta med det vi inte vill ska vara Björka. Att hela tiden utöva och arbeta med att utveckla vår värdegrund.

Arbetet mynnade ut i fyra kärnvärden, vilka vi kallar våra björkar:

  • Nära samspel
  • Empatiskt engagemang
  • Alla är delaktiga
  • Positiv framtidsutveckling

Baserat på värdegrundsarbetet skapades vår vision, som du kan läsa mer om här

Vi arbetar fortlöpande vidare med värdegrundsarbetet och har du tankar eller funderingar, tveka inte att höra av dig.

Back To Top