Transparensredovisning

Kontaktinformation

Björka Assistans AB
Box 8
234 21 Lomma
Besöksadress: Järngatan 23
Telefon: 010-330 85 00 (växel)
Mail: info@bjorka-assistans.se

Kontaktperson: Marie Hansson, VD Björka Assistans AB

Basfakta om Björka

För 2020 gäller följande för vår enhet:
Björka beräknas omsätta 60 miljoner kronor och har cirka 185 anställda. Verksamheten bedrivs på ca trettio arbetsplatser runt om i Sverige.

Björkas information på Allabolag.se

Björkas mål och riktning

Björkas affärsidé är skapa livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda individuellt anpassad personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige. Vår verksamhet ska bedrivas enligt våra värderingar “Nära samspel”, “Empatiskt engagemang”, “Alla är delaktiga”, “Positiv framtidsutveckling” för att säkerställa den bästa assistansen. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde. Mer info om våra värderingar hittar du här.

Björkas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen.

För att öka kvaliteten i den service som Björka erbjuder satsar vi på kontinuerlig kompetensutveckling för all personal samt en kontinuerlig och regelbunden dialog med kunder, assistenter och andra intressenter runt assistansen. Björka har tagit fram en skräddarsydd utbildning som alla anställda måste gå igenom.
Björka ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier.

Kvalitet: Björkas självdeklaration

Björkas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Björka arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (länk)

Björkas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Björkas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans

Björkas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans

Medarbetare på Björka

Antal anställda
Björka har ca 185 anställda. Verksamheten bedrivs på cirka 30 arbetsplatser runt om i Sverige och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som samordnare.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Björka för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis den specialistkompetens som krävs.
Bland Björkas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat socionomer och ekonomer med akademisk examen.

Kollektivavtal
Björka har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation

Björka Assistans AB org.nummer: 556795-0711
Bolagsform: Aktiebolag

VD: Marie Hansson

För mer information om VD, styrelse och säte se Björkas företagsinformation på allabolag.se.

För 2021 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

Företagsledning

Ägare
Björka Assistans AB ägs Marie och Patrick Hansson

Kontakt bild

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte

Vill du bli kund hos oss?
Ring oss så hjälper vi dig.

Tel: 010-330 85 00
E-post: info@bjorka-assistans.se

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret till höger.